آموزش جذاب نقاشی به کودکان

۱۰ طرح جذاب نقاشی کودکانه حیوانات +آموزش ترسیم گام به گام

bestkid b

کودکان با آموزش گام به گام می توانند به راحتی نقاشی کنند و مهارت های خود را افزایش دهند کشیدن نقاشی اعتماد به نفس آنها را بالا می برد. نقاشی کشیدن در کودکان باعث می شود که هماهنگی بین چشم و دست آنها ایجاد شود و همچنین ماهیچه های دستان کوچک آنها به کشیدن و نوشتن عادت کند در این پست ما می خواهیم طرح هایی را ارائه کنیم که گام به گام نقاشی را به فرزندان شما یاد بدهد. 

نقاشی کشیدن علاوه برموارد گفته شده در بالا به خلاقیت کودک هم کمک می کند و از طرفی نقاشی کشیدن باعث کسب آرامش می شود اینگونه است که فرزند شما در موقعیت های مختلف می تواند آرامش خود را حفظ کند. نقاشی کشیدن فرصت های زیادی را به بچه ها می دهد که اشکال مختلف ورنگ ها را یاد بگیرند.


بخش اول-مراحل آموزش نقاشی به کودکان:

  • در ابتدا باید به فرزندان خود یاد بدهید که رنگ ها را بشناسند وهر رنگی را در جای مخصوص به خود بکار ببرند.
  • کلاس نقاشی بروند ولی رفتن به کلاس نقاشی باید با روانشناسی کودک شما هماهنگی داشته باشد .
  • به بچه ها اجازه دهید که نقاشی آزاد خود را طراحی کنند این باعث می شود که برای نقاشی دیگر به شکل های دیگر هم فکر کنندبه منظور ایجاد تنوع .
  • موضوع نقاشی را هیچ وقت به بچه ها تحمیل نکنید بگذارید هر موضوعی را که دوست دارند نقاشی کنند و از خلاقیت خودشان استفاده کنند .
  • از طرفی باید به این نکته توجه کنیدکه کشیدن نقاشی بزرگتر ها در دفتر نقاشی بچه ها اصلا کار درستی نیست و بچه هنگام مقایسهکار خود با کار شما احساس می کند که ضعیف است .

این نکته هم قابل ذکر است که اگر کودک شما باید نقاشی بکشدبه این معنی نیست که کودک شما حتما باید نقاش بشود  به این معناست که شاید استعداد نهفته ای در او وجود دارد که کسی از آن آگاهی و اطلاعی ندارد .


بخش دوم- آموزش با کمک فیلم

۱- آموزش نقاشی به کودک – خروس

 

۲- نقاشی یک اسب آبی با اشکال هندسی برای کودکان

 


بخش سوم- آموزش گام به گام با کمک توضیحات

۱-آموزش گام به گام نقاشی گوزن دم سفید

۱- عرض و طول اصلی طرح گوزن دم‌ سفید را علامت گذاری کنید.


اپ چرب زبان

زبان یعنی آینده! اپلیکیشن آموزش زبان چرب زبان برای کودکان ایران کاملا رایگانه! همین الان دانلودش کن کلی وقت گذاشتیم فقط واسه کمک به ساخت آینده بهتر واسه فرزندان ایران عزیز!


 

white-tailed-deer-1-how-to-drawث

 

۲- دو حلقه دایره ای برای سر و سه حلقه دایره ای متقاطع برای بدن گوزن رسم کنید.

white-tailed-deer-2-how-to-drawثثث

 

۳- طرح کلی سر ، بدن و شاخ گوزن را مطابق شکل رسم کنید. خطوط راهنمای ترسیم پاها را بکشید.

 

۴- بر روی شکل کلی گوزن کار کنید و طرح را کامل تر کنید.

white-tailed-deer-4-how-to-drawث

۵- خطوط اصلی نقاشی را پر رنگ کنید.

white-tailed-deer-5-how-to-drawث

 

۶- جزئیات را به طرح اضافه کنید و با خطوطی به سر و بدن گوزن حالت بدهید. در انتها خطوط راهنما را پاک کنید.

 

white-tailed-deer-6-how-to-drawث

۲- آموزش گام به گام نقاشی اسب ایستاده

۱- عرض و طول اصلی طرح را علامت گذاری کنید.

realistic-horse-standing-1-how-to-drawاسب

۲- یک دایره برای سر اسب بکشید، یک بیضی متقاطع با یک دایره بزرگتر را برای بدن اسب اضافه کنید. با خطوط نرم و کم رنگ پوزه، گردن و پشت آن را مشخص کنید.

realistic-horse-standing-2-how-to-drawاسب

۳- سر، گردن و بدن اسب با توجه به آموزش زیر به تصویر بکشید. پاها، گوش و دم را اضافه کنید.

realistic-horse-standing-3-how-to-drawاسب

۴- با توجه بیشتر به جزئیات بر روی طرح کار کنید.

realistic-horse-standing-4-how-to-drawاسب

۵- خطوط اصلی طرح را پررنگ و در انتها خطوط راهنما را پاک کنید.

realistic-horse-standing-5-how-to-draw

 

۳- آموزش گام به گام نقاشی شیر کارتونی

۱- با کشیدن اشکال هندسی ساده و طرح کلی محل قرار گیری اعضای بدن شیر کار را شروع می‌ کنیم.

cartoon-lion-1-how-to-drawشیر

۲- در گام بعد شکل اولیه پوزه شیر را ترسیم می کنیم.

cartoon-lion-2-how-to-drawشیر

۳- با گذاشتن بینی و دهان شیر پوزه شیر را تکمیل می‌کنیم.

cartoon-lion-3-how-to-drawشیر

۴- با کار بر روی جزئیات صورت کار را ادامه می‌دهیم. حالت کلی چشم ها را ترسیم می کنیم.

cartoon-lion-4-how-to-drawشیر

۵- با طرحی کلی محل قرار گیری یال و سر شیر را رسم می کنیم تا در مرحله بعد به راحتی به جزئیات بپردازیم.

cartoon-lion-5-how-to-drawشیر

۶- در مرز سر و یال شیر با خطوطی زیکزاکی به موهای صورت شیر حالت می دهیم. با خطوطی به ساختار کلی بدن و پاها شکل می دهیم.

cartoon-lion-6-how-to-drawشیر

۷- کار بر روی کل طرح با دقت بر روی جزئیات ادامه می دهیم. سم پاها و دم شیر را به کار اضافه می کنیم. و در انتها خطوط راهنما را پاک می کنیم.

 

cartoon-lion-7-how-to-drawشیر

۴- آموزش گام به گام نقاشی خرگوش پاشنه برفی

۱- طول و عرض طرح اصلی خرگوش پاشنه برفی را با خطوط راهنما مشخص می کنیم.

snowshoe-hare-1-how-to-drawخرگوش

۲- سه دایره برای تعیین محل قرار گیری سر، پوزه و بدنه خرگوش پاشنه برفی ترسیم کنید.

snowshoe-hare-2-how-to-drawخرگوش

۳- طرح اولیه گوش ها و خطوط راهنمای پشت و صورت خرگوش را رسم می کنیم.

snowshoe-hare-3-how-to-drawخرگوش

۴- دهان و بینی را اضافه می کنیم.

snowshoe-hare-4-how-to-drawخرگوش

۵- با خطوطی همانند شکل بدن ، لگن و دم را ترسیم کنید.

snowshoe-hare-5-how-to-drawخرگوش

۶- ساق و پاها را ترسیم کنید. خطوطی را برای نشان دادن شکل گوش و دم خرگوش اضافه می کنیم.

snowshoe-hare-6-how-to-drawخرگوش

۷- چشم ها را رسم و به جزئیات بیشتر کار بر روی صورت و پاها می پردازیم.

snowshoe-hare-7-how-to-drawخرگوش

۸- خطوط اصلی طرح را پر رنگ کنید. به برخی از جزئیات بیشتر توجه کنید. با خطوطی بر روی زمین حالت برف را اضافه کنید و در انتها خطوط راهنما را پاک کنید.

snowshoe-hare-8-how-to-drawخرگوش

۵- آموزش گام به گام نقاشی شتر آفریقایی

۱- ابتدا حدود طرح را مشخص می کنیم. سپس به کمک دو بیضی‌گون موقعیت سر و بدن و به کمک چند منحنی ساده محدوده اصلی قرار گیری گردن و پاها را مشخص می کنیم تا نسبت به موقعیت قرار گیری تمام عناصر طرح دید کلی پیدا کنیم.

 

۲- در ادامه محل قرارگیری پوزه و کوهان شتر را مشخص کرده و با طرحی ساده گوش و چشم شتر را می کشیم. با خطوطی ضخامت گردن و موقعیت آن با سر و بدن را کامل می کنیم.

۳- به پوزه شتر حالت داده و دهان آن را به طور تقریبی رسم می کنیم.

۴- همانند شکل زیر طرح کلی یال و کوپال شتر را در بالای سر و گردن مشخص می کنیم و سپس به کمک خطوطی زیک زاکی به آن حالت مو می دهیم.

۵- در ادامه به اندام و ران های شتر حالت داده و با خطوطی ساده طرح کلی را آماده می کنیم.

۶- خطوط اصلی بدن را پر رنگتر کرده و بر روی پشت شتر کوهان آن را می کشیم و دوباره با خطوطی زیک زاک به آن حالت مو می دهیم.

۷- در پایین ران ها خطوطی زیک زاکی را رسم کرده تا محدوده رشد موها را مشخص کنیم.

۸- در ادامه همانند شکل زیر ساق پاها را رسم می کنیم.

۹- در انتها به کمک منحنی های کوچکی به پاهای شتر حالت می دهیم. و در پایان خطوط راهنما را پاک کرده و به جزئیات دقت بیشتری می کنیم.

مطلب مهم :آموزش تصویری کشیدن ۵ نقاشی مورد علاقه کودکان

۶- آموزش گام به گام  بز کوهی شاخ چنگالی

۱- در مرحله اول به کمک ۳ دایره موقعیت کلی سر و بدن بز کوهی را مشخص می کنیم.

۲- به کمک خطوطی به پشت و گردن آن حالت می دهیم.

۳- به ترتیب موقعیت پایین گردن و پاها را مشخص می کنیم. همچنین با خطوطی موقعیت قرارگیری پوزه، گوش و شاخ بز کوهی را مشخص می کنیم. با دقت به طرح زیر خطوط را رسم کنید.

۴- پاهای بز کوهی را همانند طرح کامل می کنیم و دم و شاخ چنگالی شکل آن را رسم می کنیم.

۵- و پای دیگر را همانند قبل رسم می کنیم. پای جلو را به صورت خم شده همانند تصویر زیر رسم کنید تا به طرح ما زیبایی بیشتری بدهد.

 

۶- با مشخص شدن موقعیت همه اعضای بدن بز کوهی خود، به حالات بدن و جزئیات بیشتر می پردازیم. خطوط راهنما را کم کم پاک کنید و با خطوطی زیک زاک موی روی بدن بز کوهی را نمایان کنید.

۷- دیگه کار رو به اتمام است. سعی کنید همانند تصویر زیر و یا به سلیقه خود خطوط رنگ آمیزی بدن را مشخص کنید.

۸- در نهایت به جزئیات بیشتر بپردازید و و به صورت سیاه قلم قسمت هایی را رنگ آمیزی کنید و یا اینکه با مداد رنگی و با استفاده از رنگ قهوه ای قسمت هایی از آن را رنگ آمیزی کنید.

آموزش گام به گام نقاشی حیوانات | بز کوهی شاخ چنگالی

 

 

این پست را هم بخوانید :آموزش نقاشی به کودکان ۱ تا ۴ سال

۷- آموزش گام به گام نقاشی کانگورو

۱- عرض و طول اصلی طرح را علامت گذاری کنید.

hopping-kangaroo-1-how-to-drawک

۲- خطوط تناسب اصلی محل قرارگیری سر، بدن، پاها، بازوها و دم کانگورو را علامت بزنید.

hopping-kangaroo-2-how-to-drawک

۳- یک بیضی برای سر کانگورو بکشید. همچنین دو بیضوی متقاطع برای بدن اضافه کنید.

hopping-kangaroo-3-how-to-drawک

۴- سر، گردن و بدن را ترسیم کنید. طرح کلی پاها، بازوها و دست ها را بکشید. گوش، چشم و دم را اضافه کنید.

hopping-kangaroo-4-how-to-drawک

۵- به جزئیات بیشتری بپردازید.

hopping-kangaroo-5-how-to-drawک

۶- خطوط اصلی طرح را پررنگ و جزئیات طرح را با دقت بیشتری تکمیل کنید. در انتها خطوط راهنما را پاک کنید.

hopping-kangaroo-6-how-to-drawک

مطلب مرتبط :دانلود رایگان ۶ کتاب برتر آموزش نقاشی به کودکان

اگر که سوال در زمینه نقاشی حیوانات برای کودکان دارید در بخش نظرات مطرح کنید.

آموزشهای نقاشی کودکان

charbzaban

تیم تولید محتوا

سلامتی و بهروزی همه هموطنان آرزوی قلبی من است. سوالات و نظرات خود را مطرح کنید، من یا سایر هموطنان پاسخ خواهیم داد. به امید افزایش آگاهی و سلامتی روحی جسمی در بین همه ایرانیان در جای جای دنیا.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. من تو ترکیه زندگی میکنم و یدونه دختر کوچولو دارم
    زنم هر روز به بچه ام علاوه بر زبان ترکیه ای زبن فارسی هم در خونه کار میکنه باهاش تا یاد بگیره. من سایت شمار و از گوگل که سرچ کردم به خانمم معرفی کردم. هم از داستاناتون هم از نقاشیاتون برا بچه ام تعریف میکنه و الان خدارو شکر کم کم شروع کرده به حرف زدن فارسی. خواستم شدیدا تشکراتم رو اعلام کنم. ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا