آموزش های درسی و دینی

تعبیر خواب بچه داشتن و شیردادن به پسربچه چیست؟

حتما برای شام هم تاکنون چندین بار پیش آمده که خواب هایی را که دیده اید به محض بیدار شدن فراموش می کنید. در این مطلب به شما خواهیم گفت که تعبیر خواب بچه داشتن و شیردادن به پسربچه چیست؟

مقدمه :

لذتی که بعضی از خواب های رویایی به انسان می دهد با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. اصولاً خواب دیدن در اختیارآدمی خارج است و نکته مهمتر اینکه  چه در مورد بزرگسال و چه در مورد نوزاد خواب دیدن برای تعادل روانی اهمیت دارد و محرومیت از آن موجب صدمه دیدن سلامت فرد می شود. معمولا خوابها به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول خوابهایی هستند که حاصل افکار و تخیلات انسان در بیداری است ، دسته دیگر خوابهای شیطانی هستند که وسوسه اوست و آخرین دسته ، خوابهایی که مربوط به غلبه مزاج در یک انسان است.

حتما بخوانید : آیا خوابیدن کودک کنار پدر و مادر کار صحیحی است؟

 خواب دیدن بچه از نگاه لوک اویتنهاو :

فرزند خود : خوشبختی کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک بچه های کوچک : غم و غصه دیدن کودکان بیشمار : فلاکت کودکان زیباروی : شادی و سلامتی کتک زدن یک بچه : بی عدالتی بچه ای که میدود : نیکبختی

آنلی بیتون درمورد خواب بچه می گوید:

اگر در خواب بچه‏ بازیگوش و شیطانى را ببینید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل خواهید شد. در کتاب سرزمین رویاها : خواب یک بچه : خوشبختی در خانه خواب بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید نمود.دیدن خواب بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی تعبیر خواب بچه از دید محمد بن سیرین اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده اید نشانه سلامتی می باشد و از اهل خود شاد می شوید. اگر در خواب ببینید که صاحب پسری شده اید ، شما صاحب یک دختر می شوید. اما اگر در خواب ببینید که صاحب یک دختر شده اید تعبیر خواب این است که در دنیای واقعی صاحب یک پسر خواهید شد.

تعبیر خواب بچه از دید ابراهیم کرمانی :

تعبیر خواب پیدا کردن بچه ی سر راهی این است که از جایی که امید ندارید به شما منفعت میرسد.

تعبیر خواب بچه از دید سرزمین رویاها:

تعبیر-خواب

تعبیر دیدن یک بچه در خواب خوشبختی در خانه شماست اگر خواب بچه خودتان را دیدید کمک بزرگی به شما می شود تعبیر خواب دیدن بچه های بستگان یک کمک ناخواسته استتعبیر خواب دیدن بچه های دیگران آغاز درگیری و جروبحث فامیلی است تعبیر خواب دیدن بچه نوزاد قشنگ شادی و آرامش است تعبیر خواب یک زن خواب بچه نوزاد ببیند این است که علامت حاملگی است تعبیر خواب یک زن آبستن خواب بچه نوزاد ببیند این است که یک عشق پرسعادت دارد تعبیر خواب یک زن شوهردار خواب ببیند که بچه دار شده این است که شادی او بزرگ خواهد بود.

تعبیر خواب یک زن مجرد خواب ببیند که بچه دار شده این است که عشقش او را ترک می کند . تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که بچه دار شده این است که مرتکب کارهای نامعقول خواهد شد . تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که آبستن شده این است که موفقیت در همه امور است تعبیر خواب یک بچه نوزاد در حال مکیدن سینه مادرش این است که خوشی و لذت در زندگی در راه است

تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد :

ﺩﻳﺪﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩی ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ، ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰﻭﺩی ﺳﺮﮔﺮمی ها ﻭ ﺷﺎﺩی های ﻟﺬتبخشی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ

ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮی ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩی ﺩﺍﺭد، ﻧﺸﺎنه ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﺩﺭ ﺧﻮﺷﮕﺬﺭﺍنی های ﻏﻴﺮﺍﺧﻼقی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

تعبیر خواب شیر دادن مرد به نوزاد:

ابراهیم کرمانی: اگر مردی در خواب بیند کودکی را شیر می‌داد، دلیل است او را در زندان کنند.

لیلا برایت و تعبیر خواب بچه :

اگر در خواب بچه ‏اى را مشاهده نمودید، به این مفهوم است که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏ اید. دیدن خواب بچه ‏ى لاغر در خواب نشانه‏ ى آن می باشد که شما دچار مشکل خواهید شد، اگر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببینید، به این معنا می باشد که در انجام کارها موفق مى‏ شوید.اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خوابیده، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت. اگر قتل رسانده‏ اید، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى خواهید برد. و اگر در خواب خود را سرگرم بازى با بچه ‏ها دیدید، نشانه ‏ى آن می باشد که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى ‏رسید.

شیردادن-مادر-نوزاد

آنلی بیتون درمورد خواب بچه می گوید:

اگر در خواب بچه‏ بازیگوش و شیطانى را ببینید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل خواهید شد.

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد پسر :

مطیعی تهرانی تعبیری را که به صورت کلی برای شیر خوراکی بیان می‌کند بدین صورت است “شیر خوردنی در خواب نعمت، برکت، سود و بهره است” بنابراین می‌توان این گونه بیان کرد که شیر دادن در خواب به معنای نثار کردن این نعمت‌ها و برکات است. اگر نوزاد پسر باشد این نعمت‌ها را بایستی در راهی منطقی نثار کرد. البته مؤلف بانک کتاب جامع تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد پسر را نشانه غم و اندوه بیان کرده است.

آنلی بیتون: اگر در خواب مشاهده کنید که مادرى نوزاد خود را شیر می‌دهد، به این معنا است که به سعادت و خوشبختى خواهید رسید.

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد دختر :

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب در مورد شیر دادن به نوزاد دختر این گونه بیان می‌کند که “اگر در خواب ببیند فرزند دختری دارد و به او شیر می‌دهد یعنی خرمی و نعمت بر او به میزان شیری که در اختیار فرزند دخترش قرار داده است افزون می‌شود. (در بیداری چنین بچه ای نداشته باشد) ”

شاید به دیدن این پست علاقمند باشید : ۵۰ عکس بسیار زیبا و ساده طراحی تخت خواب کودک که حتما باید ببینید!

تعبیر خواب شیر دادن به بچه دیگران:

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب در مورد شیر دادن به نوزاد دیگری هم تعبیری به مانند شیر دادن به نوزاد دختر بیان می‌کند یعنی افزایش خرمی و نعمت به اندازه شیری که در اختیار نوزاد قرار می‌دهد.

تعبیر خواب جمع شدن شیر و شیر خوردن نوزاد :
ابن سیرین می گوید : اگر زنی بیند که شیر در پستان او جمع شد، دلیل که او را فرزندی آید.
اگر کسی به خواب بیند که کودک شده بود و شیر می‌خورد، دلیل است که از مرادها بازماند.

چنانچه سؤالی دارید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

shop
برچسب ها

نوشته های مشابه

یک نظر

  1. سلام من دختر مجردے ھستم و خواب دیدم کہ بار دارم توے خواب نوزاد بدنیا اوردم نوزادم دختر بود یا پسر نمیدونم ولے بہ این بچہ شیر دادم بچہ خودم بود ۔تو خواب میگفتم باید خودمو تقویت کنم تا بہ بچم شیر بدم و اینکہ ھمہ بہم میگفتن طبیعے زایمان کردے ولے من ھرچے بہ شکمم نگاہ میکرم جاے پارگے بود و ترک بہ نظرتون تعبیر خوابم چیہ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن