آموزش های درسی و دینی

تعبیر خواب بچه داشتن و شیردادن به پسربچه چیست؟

حتما برای شام هم تاکنون چندین بار پیش آمده که خواب هایی را که دیده اید به محض بیدار شدن فراموش می کنید. در این مطلب به شما خواهیم گفت که تعبیر خواب بچه داشتن و شیردادن به پسربچه چیست؟

مقدمه :

لذتی که بعضی از خواب های رویایی به انسان می دهد با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. اصولاً خواب دیدن در اختیارآدمی خارج است و نکته مهمتر اینکه  چه در مورد بزرگسال و چه در مورد نوزاد خواب دیدن برای تعادل روانی اهمیت دارد و محرومیت از آن موجب صدمه دیدن سلامت فرد می شود. معمولا خوابها به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول خوابهایی هستند که حاصل افکار و تخیلات انسان در بیداری است ، دسته دیگر خوابهای شیطانی هستند که وسوسه اوست و آخرین دسته ، خوابهایی که مربوط به غلبه مزاج در یک انسان است.

حتما بخوانید : آیا خوابیدن کودک کنار پدر و مادر کار صحیحی است؟

 خواب دیدن بچه از نگاه لوک اویتنهاو :

فرزند خود : خوشبختی کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک بچه های کوچک : غم و غصه دیدن کودکان بیشمار : فلاکت کودکان زیباروی : شادی و سلامتی کتک زدن یک بچه : بی عدالتی بچه ای که میدود : نیکبختی

آنلی بیتون درمورد خواب بچه می گوید:

اگر در خواب بچه‏ بازیگوش و شیطانى را ببینید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل خواهید شد. در کتاب سرزمین رویاها : خواب یک بچه : خوشبختی در خانه خواب بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید نمود.دیدن خواب بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی تعبیر خواب بچه از دید محمد بن سیرین اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده اید نشانه سلامتی می باشد و از اهل خود شاد می شوید. اگر در خواب ببینید که صاحب پسری شده اید ، شما صاحب یک دختر می شوید. اما اگر در خواب ببینید که صاحب یک دختر شده اید تعبیر خواب این است که در دنیای واقعی صاحب یک پسر خواهید شد.

تعبیر خواب بچه از دید ابراهیم کرمانی :

تعبیر خواب پیدا کردن بچه ی سر راهی این است که از جایی که امید ندارید به شما منفعت میرسد.

تعبیر خواب بچه از دید سرزمین رویاها:

تعبیر-خواب

تعبیر دیدن یک بچه در خواب خوشبختی در خانه شماست اگر خواب بچه خودتان را دیدید کمک بزرگی به شما می شود تعبیر خواب دیدن بچه های بستگان یک کمک ناخواسته استتعبیر خواب دیدن بچه های دیگران آغاز درگیری و جروبحث فامیلی است تعبیر خواب دیدن بچه نوزاد قشنگ شادی و آرامش است تعبیر خواب یک زن خواب بچه نوزاد ببیند این است که علامت حاملگی است تعبیر خواب یک زن آبستن خواب بچه نوزاد ببیند این است که یک عشق پرسعادت دارد تعبیر خواب یک زن شوهردار خواب ببیند که بچه دار شده این است که شادی او بزرگ خواهد بود.

تعبیر خواب یک زن مجرد خواب ببیند که بچه دار شده این است که عشقش او را ترک می کند . تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که بچه دار شده این است که مرتکب کارهای نامعقول خواهد شد . تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که آبستن شده این است که موفقیت در همه امور است تعبیر خواب یک بچه نوزاد در حال مکیدن سینه مادرش این است که خوشی و لذت در زندگی در راه است

تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد :

ﺩﻳﺪﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩی ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ، ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰﻭﺩی ﺳﺮﮔﺮمی ها ﻭ ﺷﺎﺩی های ﻟﺬتبخشی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ

ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮی ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩی ﺩﺍﺭد، ﻧﺸﺎنه ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﺩﺭ ﺧﻮﺷﮕﺬﺭﺍنی های ﻏﻴﺮﺍﺧﻼقی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

تعبیر خواب شیر دادن مرد به نوزاد:

ابراهیم کرمانی: اگر مردی در خواب بیند کودکی را شیر می‌داد، دلیل است او را در زندان کنند.

لیلا برایت و تعبیر خواب بچه :

اگر در خواب بچه ‏اى را مشاهده نمودید، به این مفهوم است که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏ اید. دیدن خواب بچه ‏ى لاغر در خواب نشانه‏ ى آن می باشد که شما دچار مشکل خواهید شد، اگر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببینید، به این معنا می باشد که در انجام کارها موفق مى‏ شوید.اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خوابیده، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت. اگر قتل رسانده‏ اید، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى خواهید برد. و اگر در خواب خود را سرگرم بازى با بچه ‏ها دیدید، نشانه ‏ى آن می باشد که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى ‏رسید.

شیردادن-مادر-نوزاد

آنلی بیتون درمورد خواب بچه می گوید:

اگر در خواب بچه‏ بازیگوش و شیطانى را ببینید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل خواهید شد.

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد پسر :

مطیعی تهرانی تعبیری را که به صورت کلی برای شیر خوراکی بیان می‌کند بدین صورت است “شیر خوردنی در خواب نعمت، برکت، سود و بهره است” بنابراین می‌توان این گونه بیان کرد که شیر دادن در خواب به معنای نثار کردن این نعمت‌ها و برکات است. اگر نوزاد پسر باشد این نعمت‌ها را بایستی در راهی منطقی نثار کرد. البته مؤلف بانک کتاب جامع تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد پسر را نشانه غم و اندوه بیان کرده است.

آنلی بیتون: اگر در خواب مشاهده کنید که مادرى نوزاد خود را شیر می‌دهد، به این معنا است که به سعادت و خوشبختى خواهید رسید.

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد دختر :

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب در مورد شیر دادن به نوزاد دختر این گونه بیان می‌کند که “اگر در خواب ببیند فرزند دختری دارد و به او شیر می‌دهد یعنی خرمی و نعمت بر او به میزان شیری که در اختیار فرزند دخترش قرار داده است افزون می‌شود. (در بیداری چنین بچه ای نداشته باشد) ”

شاید به دیدن این پست علاقمند باشید : ۵۰ عکس بسیار زیبا و ساده طراحی تخت خواب کودک که حتما باید ببینید!

تعبیر خواب شیر دادن به بچه دیگران:

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب در مورد شیر دادن به نوزاد دیگری هم تعبیری به مانند شیر دادن به نوزاد دختر بیان می‌کند یعنی افزایش خرمی و نعمت به اندازه شیری که در اختیار نوزاد قرار می‌دهد.

تعبیر خواب جمع شدن شیر و شیر خوردن نوزاد :
ابن سیرین می گوید : اگر زنی بیند که شیر در پستان او جمع شد، دلیل که او را فرزندی آید.
اگر کسی به خواب بیند که کودک شده بود و شیر می‌خورد، دلیل است که از مرادها بازماند.

چنانچه سؤالی دارید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.


اپ چرب زبان

زبان یعنی آینده! اپلیکیشن آموزش زبان چرب زبان برای کودکان ایران کاملا رایگانه! همین الان دانلودش کن کلی وقت گذاشتیم فقط واسه کمک به ساخت آینده بهتر واسه فرزندان ایران عزیز!


 

تیم تولید محتوا

سلامتی و بهروزی همه هموطنان آرزوی قلبی من است. سوالات و نظرات خود را مطرح کنید، من یا سایر هموطنان پاسخ خواهیم داد. به امید افزایش آگاهی و سلامتی روحی جسمی در بین همه ایرانیان در جای جای دنیا.

نوشته های مشابه

‫46 دیدگاه ها

 1. سلام من دختر مجردے ھستم و خواب دیدم کہ بار دارم توے خواب نوزاد بدنیا اوردم نوزادم دختر بود یا پسر نمیدونم ولے بہ این بچہ شیر دادم بچہ خودم بود ۔تو خواب میگفتم باید خودمو تقویت کنم تا بہ بچم شیر بدم و اینکہ ھمہ بہم میگفتن طبیعے زایمان کردے ولے من ھرچے بہ شکمم نگاہ میکرم جاے پارگے بود و ترک بہ نظرتون تعبیر خوابم چیہ

  1. سلام من خانوم بیوه هستم و با کسی تو رابطه نیستم خواب دیدم یه بچه به دنیا آوردم لحظه ای ک زایمان کردم رو یادم نمیاد ولی بعدش بچه رو رفتم ببینم دیدم خیلی گرسنشه از لباش بوس کردم لبامو فک کرد سینه ام هستش خورد خیلی گرسنش بود از سینه سمت چپم شیر می چکید سریع گذاشتم دهان بچم با ولع میخورد، ممنون میشم تعبیرشو بگید، در ضمن فک کنم بچه پسر بود،سپاس فراوان از شما

   1. خواب دیدم ک فرزندی به دنیا اوردم که پسره بعد متوجه شدم که دوقلو هستن یعنی دوتا پسر و به انها شیر میدهم

  2. سلام من پسرم نه ماهشه وقتی به دنیا اومده بود بعد مدته کوتاهی شیرم خشکید ولی دیروز حول حوش ظهرخواب دیدم سینم دوباره شیر اورده و با فشار از سینه راستم یک قطرشو انداختم دهنه بچم ..خواهش میکنم جواب بدید تعبیرش مهمه برام

 2. سلام روزتون بخیر.خانمی متاهل با دو فرزند هستم.خواب دیدم فرزند پسری دارم که بهش شیر میدم ی مردی اشنا هم هست سعی میکنم سینه ام نبینه شیر زیاد دارم (انگار چند روز یا چند ماه داره دقیقا نمیدونم مادرم هم هست)و سعی میکنه کمکم میکنه و اونو ازم میگیره بچه مقداری شیر پس میده از اینکه استفراع کرئه ناراحتم بهش میگم شما فقط روز اول کمکم کردی این چند وقت خودم تنها بودم در حین صحبتهای ما میبینم بچه حرف میزنه انگار علمش زیاده و خصوصیات افرادی رو که ندیده را میگه منم تو حالت تعجب و خوشحالی هستم

   1. چطور میتونید انقدر بیرحم باشید و منفی ،خواب دیگران رو به بدترین شکل تعبیر کنید؟ نشنیدید که گفتن ممکنه خواب تعبیر خیلی خوب یاخیلی بدی داشته باشه امانفر اولی که تعبیر میکنه همون میشه ،پس بهتره خواب دیگران رو خوب تعبیر کنیم ، حتی اگه تعبیرش بد باشه

  1. اگر تا الان زنده اید، پس به خیر گذشته. جهت تعبیر خواب و سر کتاب ب شماره من زنگ یا پیام جهت هماهنگی.
   ۰۹۰۱۹۱۶۱۲۰۰

   1. خخخخ چقدرمزخرف حرف می‌زنید.ترس تودل بنده خدامیندازی. نخوادبمیره هم بااین رک گویی شمادرموردمرگش بنده خدانیمه جون شد.

 3. سلام من خوابیدم که یه بچه دارم پسره خیلی گریه میکنه بردمش پیش مامانم بد تازه فهمیدم که الان۲روزه که شیر ندام بهش بد شروع کردم به شیردادنش لطفان بگین تعبیرش چیه من بچه دار نمیشم

 4. سلام من خانمی بیستو هشت ساله هستم و یه پسر چهار ساله دارم چند شبه دارم خواب میبینم که دارم به همین پسرم شیر میدم لطفا بگید تعبیرش چی میشه

  1. سلام‌من‌دو‌فرزند‌پسر‌دارم‌خواب‌دیدم‌فرزند‌سومی‌دارم‌تقریبا‌شش‌ماهه‌
   وبهش‌شیر‌میدهم‌وپسری‌تپل‌و
   سفید‌بود‌تعبیرش‌چی‌می‌شود‌تشکر

   1. سلام
    من خواب دیدم به جایی رفتم که ۲زن و ۴بچه ی لاغر و ناقص بدست اون زنها بود که بزرگ میکردن یه زن اومد واز روی لباس مشکی رنگش شیرش را داخل لیوان دوشید ورنگ شیرش مثل چایی تيره رنگ بود داد به پسر یکساله ام وپسرم بااشتیااق خورد. ابنم بگم من ۲هفتس پسرمون از شیر گرفتم..خلاصه که حینی که شیرش را میدوشید نصیحتم میکرد که به بچت بیشترشیربده
    تعبیرش خیلی برام مهمه چون رنگ شیر اون زن تيره بود نگران شدم

 5. سلام من دختر مجردم خواب دیدم یه پسر بچه توپول که نمیدونستم بچه کیه دادن بهم شیر میدادم اولش هیچی نمیومد بعدش که بچه خورد دیگه شیر قطع نمیشد هی میومد

  1. سلام من مجردم و هیچ رابطه ی عاطفی ای هم ندارم و در حال تحصیل هستم
   خواب دیدم در بیمارستان یه نوزاد پسر تپل و سفید و بور به دنیا اوردم و هنه ازش تعریف میکنن و بعد به فکر شیر دادن بهش بودم
   ممنون میشم تعبیرش و بگید

 6. باسلام من خواب دیدم صاحب نوازد پسری شدم و با اینکه لاغرو کوچولو بود اما بسیار زیبا بود وانگار حس میکردم یاحرف میزنه یا اگه من باهاش حرف میزنم حرفامو کامل میفهمه وتوی ی جمع بودم داشتم بهش شیر میدادم اونقدر شیرم زیاد بود ک زود سیر شد و همینطور اضافی شیر توی دهانش بود لطفا تعبیر خواب منو هم بگید ممنونم

 7. زنی چهل و پنج ساله و متاهل هستم خواب دیدم پسری دارم زیبا و تپل اما به نظر چند ماهه میرسه بغلش میکنم میخوام بهش شیر بدم اما شیرم خیلی کمه یک زن دیگه هم نزدیک بچه ست که سعی میکنه بچه رو ازم بگیره و بهش شیر بده من همش فکر میکنم این بهانه ای هست که بچه رو تصاحب کنه برای همین سعی میکنم به بچه شیر بدم که میبینم بچه حرف میزنه میگه “نمیخورم ” و کمی با تندی با من صحبت میکنه به سینه م نگاه میکنم میبینم روی سینم یه چیزیهایی روییده دقت میکنم میبینم برگه مثل برگهای کوچک و جوونی که روی سرشاخه ها رشد میکنند . تعجب میکنم و شروع میکنم جدا کردن برگها ی کوچیک و سبز از روی سینه م که به همون راحتی که از شاخه جدا میشن ، جدا شدند .

 8. خسته نباشید.من دختر مجرد هستم که دیشب خواب دیدم می خواهم یک پسر بچه رو آروم کنم ک گریه نکنه اونو تو بغل گرفتم و پستانم در دهانش گذاشتم.پسر بچه اول خجالت کشید بهش گفتم بخور ولی سینم کوچک شده بود تو دهن گرفت کمی خورد ولی هیچ شیر نداشتم ولی ب خواهرم گفتم فایده نداره برو شیر پسانک براش بیار بخوره.و لازم است بگم من چند روزی هست با ی پسر آشنا شدم و نمیدونم منجر ب ازدواج میشه یا ن؟ خواهشا راهنمایی کنید

 9. من باردارم دومبن باره خواب میبینم پسرم بدنیا میاد حرف میزنه راه میره تو خواب میدونم ک تازه دنیا اومده اما مثل ۳ تا ۴ ساله هاست تو خواب بهش شیر هم میدادم

 10. سلام خدمت شما دوست عزیزم، من در خواب دیدم فرزندی پسر دارم واز سینه خودم به او شیر می هدم، بعداز شیر دادن بچه کمله پدر جون میگه به شوهرم

 11. سلام
  من خواب دیدم تا پسرم رو ک از شیر گرفتم داره شیر میخوره و ایقد شیرم زیاد بود ک از گوشه دهانش میریخت بیرون وقتی ک کامل خورد یادم افتاد از شیر گرفته بودمش

 12. سلام من متاهلم و خواب دیدم به بچه برادرم شیر میدم و شیر از سینه ام میریخت، تعبیرش چیه

 13. سلام من متاهل هستم ولی بچه ندارم خواب دیدم پسری دارم میخوام بهش شیر بدم ولی سیره نمیخوره به خواهرم میگم چرا بهش غذا دادی ببین شیر نمیخوره یکمی خورد دیگه نخورد

 14. سلام‌من‌دختری‌مجرد‌هستم‌وعشقی‌دارم‌که‌قرار‌ازدواج‌کنیم‌خواب‌دیدم‌پسری‌به‌دنیا‌اوردم‌اما‌ار‌ژریق‌برادرم‌باردار‌سدم‌

 15. سلام من دختر مجرد هستم با کسی که عاشقم بود کات کردیم وبعد چند روز خواب دیدم فرزند پسری دارم وتلاش میکند که خودش شیر مرا بخورد نوزاد هم برهنه بود

 16. سلام من متاهلم و تا کنون فرزندی نداشتم خواهرم خواب منو میبینه ک نوزاد پسری دارم خیلی زیبا و بامزه و به او شیر میدهم و بقدری شیرم زیاد هست ک همه رو پس میاره!
  ممنون میشم جوابمو بدید

 17. سلام و درود
  من خانمی مجرد هستم، خواب دیدم نوزادی رو به فرزندی قبول کردم و او را به آغوش من سپردند، نوزاد آرام و زیبایی بود و خوابیده بود. با شیشه شیر به او شیر میدادم و برای ایجاد حس مادری(در خواب این احساس رو داشتم) سینه ام رو همراه شیشه به بچه میدادم، ممنون میشم تعیبر کنید. جنسیت نوزاد رو یادم نیست.

  1. سلام
   من چن ماهی از خونه داریم میگذره خیلی عاشق بچه ام اما هیچ اقدامی نشده بعد از اذان صبح خواب دیدم سینه هام پر از شیر و همچنان چکه میکنع و من دنبال فرزندم میگردم وتعبیرش چیع ممنون میشم اگه زود تر جواب بدید

 18. سلام و درود من خانمی۴۵ ساله هستم در حال حاضر بچه ای پسری یک ساله دارم که شیر خودم و بهش می دم خواب دیدم پسر بزرگم و که ۲۰ سالشه دارم شیر می دم مثل همون پسر کوچیکم

 19. سلام. من خواب دیدم که همسر ساابقم که مطلقه است و ازدواج نکرده دارد به بچه‌ای شیر می‌دهد و در کنارش بچه‌های ناآشنای دیگری هم بودند.
  خیلی فکرمومشغول شده است. ممنون می‌شوم برای تعبیرش کمکم کنید.
  رسول.

 20. من در خواب دیدم پسرم را شیر میدهم . البته در واقعیت پسر من ۵ ساله است. در خواب متوجه بودم ک بعد مدت طولانی به او شیر میدهم

 21. سلام من خواب دیدم ک بچه تو بغلمه و پسر هست و پسر خودم هست ک ب اون شیر دادم ولی اون شیر رو بالا آورد
  معنی این چی میشه

 22. سلام من یک دختر ۱۰ ساله دارم و خواب دیدم نوزادپسرم رو شیر میدهم اوبسیارآرام و زیبا بود
  دراین هنگام آب ازسقف به روی فرش های پذیرایی رسید و خیس شد

 23. سلام من دختری مجرد هستم خواب دیدم بچه دار شدم
  بین جمعیت بهش شیر میدم فکر کنم دختر بود خیلی آروم ناز بود میشه بگین تعبیر خوابم چیه ممنون

  1. سلام من یک زن متاهل هستم ، خواب دیدم که دو پسر را در بغل دارم که یکی از اونها آشنا و دیگری را نمی‌شناسم و دارم به هر دو شیرمیدهم و شیرم خیلی زیاده و بچه ها هر دو سیر میشن و تو خواب فکر میکردم اون یکی که نمیشناسم پسر خودمه در حالی که پسری ندارم

 24. سلام وقت بخیر
  من درحال طلاق از همسرم هستم و دوماهه ک خبری از هم نداریم

  دیشب خواب دیدم خامله ام و‌در خواب هم در وضعیت طلاق قرار داشتیم و بچه بدنیا امد و پسر بودو شبیه همسرم که همسرم امد و بچه را از من گرفت و من برای شیر دادن ب بچه میرفتم خونه مادر طوهرم و قشنگ شیر میخورد بچه و سینه هام در شیر بود

  تعبیرش چی میتونه باشه نوابم خیلی واضح بود استرس گرفتم

  1. سلام وقت بخیر من ی دختر متأهلم البته هنوز ازدواج نکردم تو دوران عقد هستم فعلا
   خواب دیدم پسر بچه‌ی نوزاد دارم و داشتم بهش شیر میدادم پسر‌م هم تو خواب خیلی خوشکل بود
   ممنون میشم تعبیرشو برام بفرستید
   (خوابم هم ظهر بود شب نبود)

 25. سلام من دختر مجردی هستم در خواب دیدم دو پسر بر روی زمین هست دو قلو بودند مادرم گفت بردار شیر بده یکی از نوزاد ها رو برداشتم شیر یکم خورد ولی اون یکی رو که میخواستم بردارم ناپدید شده بود

 26. تعبیر خواب شما این بود که از دو جا پول کمی دستتون میاد اولیشو نگه میدارید اما دومیشو بدون اینکه متوجه بشید بی خود خرج می کنید و از دستتون میره

 27. سلام من یک دخترم و خواب دیدم که تویه سفر هستم یک نوزاد پسر داخل اتوبوس هست و همه میگفتن که اون بچه منه و منم بهش شیر میدادم و تویه اون سفری که بودم اصلا به مقصد نمیرسیدم میشه لطفا تعبیرشو بهم بگین

 28. چه فایده داره همه خوابهاشون و اینجا می نویسن اما کسی تعبیر نمیکنه؟ منم میخواستم خوابم رو بنویسم اما دیدم کسی پاسخ نمیده پشیمون شدم

 29. سلام روز بخیر
  من دختری ۱۸ ساله ام که خواب دیدم دختر عمویم که چند ماه بیشتر ندارد را میخواهم شیر بدهم اما هرچه میخواست بخورد نمیشد چون سینه های من اصلا شیر نداشتند و در اخر هم موفق نشد و به جایش آب بهش دادن

 30. سلام من خانم متاهل هستم ولی فرزندی ندارم خیلی خواب میبینم که به بچه خودم شیرمیدم اکثراوقات بچه تپل و سفید و خوشگل و خندون و البته پسر میبینم.چندوقت پیش خواب دیدم پسر زیبارویی ختنه ام شده پیراهن داشت ولی شلوارنداشت وعریان بود بغلم بود پاهاشون تکون میداد از درد ختنه گریه میکرد و من همچنان پاهاشو میگرفتم که تکون نده دردش بگیره چندبار ادرار کردوبخاطر سوزش گریه میکرد تااینکه دیگه گریه نکردومن متوجه شدم که ادرارکرده خوب شده ودیگه سوزش نداره و شروع کردم بهش شیردادم و خندید میشه برام تعبیر کنید.

 31. خواب دیدم پسربچه زیباباقنداق سبزپیداکردم.درحال بردن اوبودم که خانمی مسن اوراگرفت وشروع به شیردادنش کرد.تعبیرش چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا