ریپورتاژ آگهی

مراحل مختلف در استعدادیابی را نام ببرید و تعریف کنید؟

در ادامه این مقاله درباره مراحل مختلف استعدادیابی نام برده و به شما توضیح داده شده است با ما همراه باشید.

دست یابنده

دست یابندگی این کمک را به شما می کند تا از انگیزه و استعداد خود تعریف کنید تمام روز حس می کنید که از اول شروع کرده اید و باید همه روزه به دست آوردهای تازه برسید، هر روزی که بدون دستیابی به چیزهای تازه بگذرد حتی مسائل کوچک باعث ناخوشنودی می شود. آتشی در درون شما هست که شما را می سوزاند. شما را به کوشش و چیزهای بیشتر وا میدارد. همین که کاری را به پایان رساندید، این آتش اندکی فرو می نشیند سپس مجدد شعله ور می شود و شما را به انجام کاری جدید مجبور می کند. یک زمزمه ناخشنودی، همواره در گوش شماست البته سودمندی هایی هم دارد و قدرتی به شما می دهد تا ساعت ها بدون خستگی کار کنید.

C:\Users\HooshNik-HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\accessibility.jpg

مقاله مرتبط : تقویت هوش کودک

بکاراندازنده

چه کاری را می توان شروع کرد؟ این سوال قابل تکرار است که در زندگی شما همراتان است. با بی صبری به دنبال حرکتی هستید. به تجزیه و تحلیل بحث و گفت و گو اهمیت می دهید ولی در عمق درون خود حس می کنید که تنها حرکت و انجام کار فعالیتی درست است. همین که تصمیمی گرفته می شود نمی توانید از حرکت در اجرا آن دست بردارید این امکان وجود دارد که عده ایی دودل باشند و به این فکر کنند که هنوز گوشه هایی از کار روشن نیست ولی شما کسی نیستید که به گوشه ایی بنشینید تا استعدادهایتان آماده شود. حرکت کردن را بهترین ابزار یادگیری می دانند این مدل یادگیری ها راه حرکت بعدی و حرکت های بعدی را هموار می سازد. با خود ایگونه فکر می کند: ارزیابی نهایی آن چیزی است که انجام داده اید، این شما را نمی ترساند، بلکه باعث خوشنودی می شود.

سازگاری

شما در حال زندگی می کنید. آینده را به روشنی و آشکار نمی بینید. در برابر، کاری می کنید که آینده را آنگونه که می خواهید، بسازید و تصمیم می گیرید که آینده را به اکنون تبدیل کنید. به این معنی نیست که برنامه ایی ندارید بدون شک برنامه دارید، این استعداد سازگاری به شما کمک می کند تا به نیاز هایتان پاسخ دهید حتی اگر از برنامه کمی دور شده باشید . مانند: برخی از مردم، که از تغییر مسیر و پاسخگویی به نیاز جاری، نمی ترسیدند. نسبت به اینگونه پیشامدها پرهیز ناپذیر و انعطاف پذیر می باشند و هرچند که از این سو و آن سو کشیده شوند، از بهرور بودن باز نمی مانند.

موضوع مرتبط : بهترین روانشناس کودک

تحلیل گری

تحلیلگری شما با دیگران را به چالش می کشد، ثابت کن و نشان بده آنچه را که ادعا می کنی، لازم به ذکر است که برخی از مردم احساس می کنند که فکر درخشانشان پژمرده و نابود شده است. شما قصد نابودی اندیشه و استعداد دیگران را ندارید ولی می خواهید که فرضیه آنان واقعی و معنادار باشد در واقع خود را مثبت و بدون احساس نشان می دهید شما به داده ها و اطلاعات نیاز دارید: زیرا آن ها پر ارزشند. همکارانتان اندیشه های نامعلوم خود را به شما ارائه می دهندتا شما تجزیه و تحلیل کنید، تحلیل های شما نباید دشوار و دردسرساز باشد، وگرنه رفته رفته اعتبار خود را از دست می دهید.

سامان دهنده

شما همچون یک رهبر همنوازی با استعداد هستید. هنگامی که با وضعیتی پیچیده با متغیرهای گوناگون روبرو شوید، از سامان دادن به آن ها لذت می برید. گزینه های تازه ای می یابید، مسیرهایی با کمترین مقاومت را پیدا می کنید یا شریکان تازه ایی بر می گزینید همواره می اندیشید که ممکن است راه بهتری وجود داشته باشد.

باور / ایمان

درصورتی که شما دارای ایمان باشید، برخی ارزش های اصلی را باور دارید، اینگونه ارزش ها در برابر انسان های گوناگون متفاوت است، ولی در زمینه ایمان اکثر انسان ها خانواده دوست، امین، حتی روحانی، دلبسته به مسوولیت های اخلاقی نسبت به خود و دیگران هستند. ارزش های اصلی روی رفتارهای انسان ها تاثیر گسترده می گذارد و به زندگی معنا و نشاط می بخشد، در چشم شما پیروزی چیزی برتر از مزایای مادی و شخصیت ظاهری جلوه می کند. ایمان، کار اعتماد و باور داشتن شما را آسان می کند و شما ناچار هستید به نقش هایی رو آورید که با ارزش هایتان همخوانی داشته باشد.

فرماندهی

فرماندهی شما را به پذیرش رهبری جذب می کند، بر خلاف بسیاری از مردم دیگر، شما از مجبور کردن دیگران احساس ناراحتی نمی کنید. همین که تفکری در ذهن شما شکل گرفت نیاز دارید آن را با دیگران درمیان بگذارید. انسان ها از رو به رو شدن با وضعیت های ناخوشایند فرار می کنند ولی کسی که در زمینه فرماندهی استعداد دارد همواره آماده روبرو شدن با حقیقت خوشایند یا ناخوشایند می باشد، حتی شاید سر آنان فریاد بزنید و آن ها را بترسانید این امکان وجود دارد که شما را خودخواه یدانند و با تفکرهای شما موافق نباشند. اما همه در حکومت کردن به شما کمک می کنند.

برقراری ارتباط

در این زمینه انسان دوست دارد تعریف کند، شرح دهد، میزبانی نماید، در جمع سخن بگوید و بنویسد. وجود اندیشه، برای او آغازگر فعالیت در این زمینه است. زمانی شما احساس نیاز می کنید که به آن ها جان و نیرو دهید اندیشه ها و رخ دادها را هیجان انگیز و جاندار نمایید.انسان رخدادها را به داستان تبدیل می کند و آن ها را بازگو می کند. به اندیشه های بیروح با کمک مثال ها و استعاره ها جان می بخشد. شما می خواهید که اطلاعات دریافتی اندیشه ها، رخدادها، چگونگی و سودمندی های فراورده ها، کشف ها یا یک درس را نگه دارید. می خواهید توجه دیگران را به خود جلب کنید و ماندگار باشد. این استعداد است که شما را به سوی واژه ها و راه های ارتباط نیرومند می کشاند. مردم را به شنیدن گفتار شما علاقمند می کند.

رقابت

رقابت از مقایسه ریشه گرفته است.برای رقابت کردن به دیگر انسان ها نیاز داریم، کسانی که خود را با آن ها می سنجید اگر امکان سنجش داشته باشد رقابت می کنیم و لازم ب ذکر است که در رقابت است که برنده می شویم. ما اندازه گیری را دوست داریم زیرا فرصت سنجش را فراهم می آورد. انسان به امید بردن است که به رقابت می پردازد، زمانی که برد در دسترس باشد ما به رقابت بر نمی خیزیم.

استعدادیابی کودکان

هم پیوندی

هر اتفاقی دلیلی دارد شما از درون بد آن ها آگاه هستید، اگاهید، زیرا می دانید که انسان ها همه به همدیگر پیوند دارند. این استعداد را گاهی نیروی زندگی، یا وجدان اجتماعی می نامند.

کنکاشگر

به گذشته بر می گردید، زیرا پاسخ آنجاست. به گذشته بر می گردید تا حال را بشناسید. از دید من، آینده ناپایدار است آواهای درهمی است که به رقابت سرگرمند. در می یابید که هدف و رویکرد اصلی چه بوده است، تصمیم های شایسته تری بگیرید، زیرا ساختار زیرین وجود دارد و احساس می شود. شریک بهتری می شوید، زیرا می دانید که همکارنان چگونه شکل گرفته است در برابر آینده هوشمندتر می شوید و هنگام روبرو شدن با انسان ها و سرزمین های تازه، به اندکی زمان نیاز دارید تا با آن ها خو بگیرید.

اندیشه ورز

می دانید که جهان جایی پیش بینی ناپذیر است. در ظاهر همه چیز منظم نشان داده می شود ولی در عمق خطرهای فراوانی احساس می شود. به جای چشم پوشی از وجود خطرها، به آن ها توجه می کنید و به حساب می آورید. بدینگونه، فردی جدی هستید که حسابگرانه با زندگی رو به رو می شوید. مواظب هستید که پیش از اندازه از دیگران تقدیر نکنید. زندگی را به جای سرزمینی آرام و دلخواه، میدان مین می دانید. خطر را تشخیص می دهید، تاثیرهای آن را بر اتدازه می کنید، آنگاه با فکر کردن به میدان قدم می گذاریم و با احتیاط قدم بر می دارید.

پرورش دهنده

توان های نهفته در دیگران را می بینید. اغلب، این بیشترین چیزی است که نظرتان را جلب می کند. نشانه های رشد در دیگران، همچون سوخت، نیرو بخش شماست. در گذر زمان بسیاری برای یاری گرفتن و مشاوره به شما رو می آورند زیرا به درستی فکر شما و کارتان اعتماد دارند.

اگر می خواهید درباره مراحل مختلف در استعدادیابی بیشتر بدانید می توانید در سایت هوش نیک آن را مطالعه کنید.

و همچنین اگر از خواندن این مقاله لذت بردید می توانید لینک زیر به دوستان خود ارسال کنید.

منبع : https://hooshenik.com


اپ چرب زبان

زبان یعنی آینده! اپلیکیشن آموزش زبان چرب زبان برای کودکان ایران کاملا رایگانه! همین الان دانلودش کن کلی وقت گذاشتیم فقط واسه کمک به ساخت آینده بهتر واسه فرزندان ایران عزیز!


 

تیم تولید محتوا

سلامتی و بهروزی همه هموطنان آرزوی قلبی من است. سوالات و نظرات خود را مطرح کنید، من یا سایر هموطنان پاسخ خواهیم داد. به امید افزایش آگاهی و سلامتی روحی جسمی در بین همه ایرانیان در جای جای دنیا.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا