قلدری کودک

تربیت کودکان

کودکم از بچه ها کتک میخورد: آموزش برخورد با قلدری به کودک

قلدری در زمان های گذشته تقریبا امری معمول و عادی تلقی می شد. اما امروزه زورگویی و قلدری به عنوان…

ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا