سواد مالی

تربیت کودکان

۶ مفهوم اصلی سواد مالی کودکان و در هر سن چه آموزشی دهیم؟

به نظر شما آموزش مفاهیم مالی به کودکان تا چه اندازه اهمیت دارد؟ این آموزش ها از چه سنی باید…

ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا