زمینه رضایت مشتریان

bestkid b
[rockthemes_specialgridblock avoid_sidebar=”regular” skip_sg=”true”]
[rockthemes_heading bold_color=”#152840″ regular_color=”#56ccc8″ details_color=”#a5a7a8″ bold_text=”CUSTOMER ” light_text=”SATISFACTION SURVEY” details_text=”” heading_font_size=”” html_tag=”h1″ align=”left” use_icon=”yes” border_bottom=”yes” disable_margin=”no” ]

Rock Form Builder is a unique plugin for building Customer Satisfaction Survey. You can build as many Customer Satisfaction Survey as you want. Ajax powered system will send your form without page refresh.

[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_fb id=”2″]
[/rockthemes_specialgridblock]
ready-for-gif

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا